Mentorschap

Wanneer iemand hulp nodig heeft met het regelen van zijn/haar zorg, kan een mentor daarbij helpen. Bij De VAO biedt een professionele en deskundige mentor deze mensen een helpende hand. In de onderstaande tekst kunt u lezen wat mentorschap inhoudt, voor wie dit geschikt is en wat de mentor voor de klant kan betekenen.

Wat houdt mentorschap in?

Wanneer iemand niet goed voor zijn/haar belangen op kan komen, kan een mentor worden aangesteld om dat voor deze persoon te doen. De mentor behartigt de persoonlijke belangen van de klant. Dat zijn alle belangen die niet met de financiën te maken hebben.

De klant blijft meestal handelingsbekwaam en tekenbevoegd. De mentor mag echter ook beslissingen nemen namens de klant. Vooral voor de verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling van de klant kan de mentor veel betekenen. Het is namelijk voor veel klanten moeilijk om aan te geven dat zij hulp nodig hebben en om te bepalen wanneer en hoe zij deze nodig hebben. De mentor kan hierin adviseren en wanneer nodig bepalen voor de klant.

Voor wie is mentorschap geschikt?

Wanneer iemand een ziekte of een beperking heeft, kan het soms moeilijk zijn om bepaalde informatie te begrijpen of om de juiste beslissingen te nemen. Dit gaat vaak om mensen met:

  • Verstandelijke beperkingen
  • Dementie / Alzheimer
  • Psychische problemen

Ook kunnen lichamelijke beperkingen, hersenletsel of trauma’s ervoor zorgen dat iemand hulp nodig heeft. Meestal kunnen familie of vrienden helpen om besluiten te maken over de verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. In sommige situaties is dit echter niet mogelijk, omdat zij niet bereid of niet in staat zijn om te helpen. In die situaties kan een mentor uitkomst bieden.

Kennismaking en intakegesprek

Om de juiste beslissingen te kunnen maken, is het belangrijk dat een mentor de situatie van de klant goed kent. Dat begint al bij het kennismakingsgesprek. Eventueel is de begeleider van de klant aanwezig bij dit gesprek. Vooral wanneer de klant zelf geen mentor wil, kunnen hulpverleners en familieleden veel in dit proces betekenen.

In het kennismakingsgesprek stelt de mentor eerst vast wat de zorgvraag is en wat de reden van de aanvraag is. De mentor bespreekt ook met de klant en de begeleider wat de consequenties zijn van het mentorschap. Tot slot kijkt de mentor hoe hij de klant kan helpen en of mentorschap een geschikte maatregel is voor de klant.

Wanneer wordt besloten om over te gaan op de aanvraag, volgt het intakegesprek. Dit kan tijdens dezelfde afspraak zijn, maar soms heeft de klant nog even de tijd nodig om de keuze te maken en wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Tijdens het intakegesprek vult de mentor het intakeformulier in. Hierin worden de volgende zaken in kaart gebracht:

  • Zorgvraag
  • CIZ-Indicatie
  • Overzicht van de hulpverleners
  • Motivatie voor de aanvraag

Naast het intakeformulier van De VAO, wordt ook het aanmeldingsformulier van de rechtbank ingevuld. Hierin staan de gegevens van de klant, de mentor en de hulpverleners. Ook staat hierin de reden van de aanvraag. Eventueel kunnen ook de meningen van de partner en/of familieleden van de klant worden gegeven.

Het kennismakingsgesprek en het intakegesprek kunt u bij De VAO geheel kosteloos en vrijblijvend aanvragen. Wij nemen dan ruim de tijd om u te helpen bij dit besluit. Maak een afspraak via onze online agenda of neem telefonisch of schriftelijk contact met ons op.

Aanvraag en uitspraak bij de rechtbank

Zodra het papierwerk is geregeld, dient de mentor de aanvraag in bij de rechtbank. Daar zal de kantonrechter het verzoek tot instelling van mentorschap in behandeling nemen. De klant kan ook zelf de aanvraag doen of dit laten doen door zijn/haar partner of familieleden. Alle benodigde formulieren staan op www.rechtspraak.nl.

Voordat het mentorschap wordt uitgesproken, worden alle betrokkenen opgeroepen door de rechtbank. Op een zitting vraagt de kantonrechter de motivaties van de klant, de mentor en de hulpverleners. De partner en familieleden kunnen ook worden opgeroepen, maar meestal is een schriftelijke motivatie in het aanvraagformulier voldoende. Op basis van alle informatie uit het aanmeldingsformulier en de zitting, zal de kantonrechter besluiten de instelling van mentorschap al dan niet uit te spreken.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn kosten verbonden, zogenaamde griffierechten. Wanneer de klant niet zelf op de zitting kan verschijnen, bijvoorbeeld omdat hij/zij (tijdelijk) in een instelling verblijft, kan de kantonrechter ook op locatie komen. Hiervoor is een motivatie van een behandelaar vereist. Er zijn geen extra kosten verbonden aan een zitting op locatie.