Beëindiging van de ondercuratelestelling

Omdat curatele door de kantonrechter wordt uitgesproken, is dit niet zomaar te beëindigen. De rechtbank moet deze maatregel altijd weer opheffen. Dit wordt gedaan als:

  • De klant of de curator overlijdt
  • Er een andere curator wordt aangesteld
  • De curatele wordt vervangen door beschermingsbewind en/of mentorschap
  • De voortzetting van de curatele niet zinvol is
  • De belanghebbende zelf of met behulp van anderen zijn/haar eigen belangen weer kan behartigen

Voor het opheffen van de ondercuratelestelling komt er een zitting. De rechtbank rekent hiervoor dus griffierechten.

Als de beëindiging door de kantonrechter is goedgekeurd, moet de curator nog extra werkzaamheden uitvoeren om het dossier af te ronden. Zo moet hij ook nu weer alle instanties op de hoogte stellen en adreswijzigingen versturen. Daarnaast moet de curator een eindrekening en verantwoording opmaken. Eventueel kan hij een notaris inschakelen. Bij de beëindiging van de ondercuratelestelling worden daarom afsluitkosten in rekening gebracht.

Wat zijn de kosten van curatele?

De maximale hoogte voor de tarieven voor curatele worden jaarlijks geïndexeerd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Over het algemeen houden professionele curatoren dit tarief aan. De VAO houdt zich hier ook aan.

De kosten van curatele bestaan uit een éénmalige intakevergoeding en maandelijkse kosten. Er zijn afwijkende tarieven voor verschillende situaties. Wanneer de curator extra handelingen moet verrichten, wordt er na goedkeuring van de rechtbank een uurtarief gerekend. Bij het beëindigen van de ondercuratelestelling volgen nog éénmalig afsluitkosten. Voor het complete overzicht kunt u onze tarievenlijst bekijken.

Wanneer de klant een laag inkomen heeft, kan het zijn dat hij/zij in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand om de kosten voor curatele (deels) te betalen. Indien dit het geval is, zal de curator de bijzondere bijstand aanvragen.